Så sän­ker du din rän­ta ge­nom Ad­vi­sa

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare -

1. Sur­fa in på ad­vi­sa.se.

2. Fyll i di­na upp­gif­ter. Det tar ba­ra nå­gon mi­nut.

3. Nu bör­jar en bud­giv­ning mel­lan ett 20-tal ban­ker och lån­gi­va­re.

4. In­om 24 tim­mar får du svar på hur myc­ket du kan sän­ka din må­nads­kost­nad och rän­ta.

Du kan ringa 0770-17 50 50 för att pra­ta di­rekt med en råd­gi­va­re.

Tjäns­ten är själv­klart helt gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.