Fixa en fan­tas­tisk fon­due i fjällstu­gan

Metro Sweden (Stockholm) - - Front Page -

Vad pas­sar bäst till spa­get­ti­be­nen ef­ter bac­ken – ost!

1Har du ett gam­mal fon­du­e­kit i ga­ra­get så dam­ma för all del av det. Men man be­hö­ver in­te en spe­ci­al­gry­ta och färg­ko­da­de fon­du­e­gaff­lar för att nju­ta av ost­fon­due hem­ma. Det räc­ker med en van­lig ka­strull och ett gäng gaff­lar eller bloms­ter­pin­nar. Gaf­feln/ pin­nen är ba­ra för att trans­por­te­ra brö­det till din tall­rik så stop­pa in­te di­rekt i mun­nen och ab­so­lut ing­en dubbel­dipp­ning! Det är dock bra om du har nå­got slags vär­me­käl­la att hål­la foundu­en varm över me­dan ni äter, ett eller ett par vär­me­ljus räc­ker of­ta för­vå­nans­värt långt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.