DAGS ATT SLÅ IHOP MYNDIGHETERNA

Metro Sweden (Stockholm) - - News - BERNT

Slå ihop Ar­bets­för­med­ling­en, För­säk­rings­kas­san, Skol­ver­ket och Mi­gra­tions­ver­ket.

Ge­nom att slå ihop dem, och sam­ti­digt änd­ra nam­net till Integ­ra­tions­ver­ket, änd­ras fo­kus från fy­ra oli­ka po­li­tik­om­rå­den till ett stra­te­giskt po­li­tik­om­rå­de, in­teg­ra­tion, som ser he­la in­di­vi­den/fa­mil­jen som en en­het. Där­med mås­te ock­så själv­fal­let en ny in­teg­ra­tions­mi­nis­ter ut­ses.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.