MELLO ÄR ING­EN MUSIKTÄVLING

Metro Sweden (Stockholm) - - News - AFFE

Att re­ta sig på Me­lo­di­festi­va­len är löj­ligt. Slu­ta ba­ra att tit­ta på den i stäl­let. Det är länge se­dan det var en musiktävling.

Nu­me­ra är det en upp­vis­nings­täv­ling där, i bäs­ta fall, me­di­ok­ra ar­tis­ter med da­tor­för­bätt­ra­de rös­ter upp­trä­der.

Ha­de in­te ra­di­osta­tio­ner­na spe­lat ”lå­tar­na” mer än tio gång­er per dag ha­de folk glömt bort dem in­om en må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.