Livs­tid för folk­mord i Rwan­da

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

Även Svea hov­rätt dö­mer svensk-rwan­di­ern Cla­ver Be­rin­kin­di till livs­tids fäng­el­se del­ak­tig­het i folk­mor­det i Rwan­da 1994.

Brot­tet kan va­ra det grövs­ta som prö­vats i svensk dom­stol.

Ge­nom Be­rin­kin­dis roll i folk­mor­det dö­da­des tu­sen­tals män­ni­skor, kom först tings­rät­ten och nu även hov­rät­ten fram till. Straf­fet blir livs­tids fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.