SJ sat­sar 9 mil­jar­der på nya tåg

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

Stat­li­ga SJ kom­mer att sat­sa 5-6 mil­jar­der kro­nor i 30 nya snabb­tåg de kom­man­de fem åren. Sam­man­lagt upp­går sats­ning­en till 9 mil­jar­der kro­nor un­der pe­ri­o­den och det är den störs­ta in­ve­ste­ring­en i bo­la­gets histo­ria.

SJ re­do­vi­sar en helårs­vinst på 837 mil­jo­ner kro­nor för 2016, jäm­fört med vins­ten på 625 mil­jo­ner kro­nor året fö­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.