3

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes -

Ost­fon­due kom­mer från schwei­zis­ka al­per­na och där­för är det själv­klart att du an­vän­der en al­post. De två rik­tigt klas­sis­ka va­len är gruy­e­re eller em­men­ta­ler eller kanske all­ra van­li­gast en 50/50-bland­ning av dem bå­da. Men även vache­re­in, ap­pen­zel­ler, fransk com­té eller ita­li­ensk fon­ti­na an­vänds fli­tigt som fon­du­e­os­tar. In­nan vi­net bör­jar bubb­la för­be­re­der du ge­nom att ri­va os­ten och blan­da med en mat­sked mai­ze­namjöl per halv­ki­lo ost, det­ta för att hjäl­pa os­ten att in­te skä­ra sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.