2

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes -

Själv­klart har du gjort dig för­tjänt av ett glas vin till ma­ten. Men du be­hö­ver det fak­tiskt ock­så i ma­ten och det är in­te ba­ra för sma­kens skull. Vi­net hjäl­per näm­li­gen till att gö­ra en emul­sion av den smäl­ta os­ten och för­hind­rar (för­hopp­nings­vis) att den skär sig. Ett schwei­ziskt eller ös­ter­ri­kiskt vin är na­tur­ligt­vis pas­san­de men det fun­ge­rar med vil­ket vitt ni än dric­ker. 2,5 dl vin till 0,5 ki­lo ost bru­kar va­ra bra por­tio­ner. In­nan du ko­kar upp vi­net får du in­te glöm­ma att gnug­ga en bit vit­lök i gry­tan. Det ger li­te smak och ser proff­sigt ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.