La­ger­bäck vill in­te gö­ra Nor­ge at­trak­tivt

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport -

Klackspar­kar, läck­ra dribb­ling­ar och många mål kom­mer i and­ra hand.

För Lars La­ger­bäck hand­lar allt om att vin­na.

–För mig är det bra fot­boll, sä­ger den ny­till­träd­de nors­ka för­bunds­kap­te­nen.

Lars La­ger­bäck har svårt att tvät­ta bort stäm­peln som häv­dar att hans lag spe­lar trå­kig fot­boll, trots fram­gång­ar­na med Sve­ri­ge, Ni­ge­ria och Is­land.

Men La­ger­bäck har inga pla­ner på att änd­ra på kon­cep­tet ba­ra för sa­kens skull.

FOTO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.