Trump in­spi­re­ra­de till ny Tri­er­film

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje - TT

Lars von Tri­er in­spi­re­ra­des bland an­nat av USA:s pre­si­dent Do­nald Trump för sin kom­man­de film ”The house that Jack built”, skri­ver The Gu­ar­di­an.

I ett tal pra­tar von Tri­er om ur­sprung­et till pro­jek­tet.

– ”The house that Jack built” hand­lar om tan­ken att li­vet är ont och själ­löst, vil­ket ty­värr be­vi­sas av den se­nas­te upp­gång­en av Ho­mo trum­pus – rått­kung­en, sä­ger den dans­ke re­gis­sö­ren, som in­te är känd för att und­vi­ka kon­tro­ver­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.