Frank Oce­an till Way Out West

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje - TT

Way Out West fort­sät­ter att släp­pa tunga namn. Nu är su­per­hyl­la­de Frank Oce­an klar för fes­ti­va­len.

– Det är en rik­tigt grym nyc­kel­bok­ning för oss, sä­ger Ola Bro­quist, pro­gram­an­sva­rig.

Way Out West ar­ran­ge­ras i Gö­te­borg den 10–12 au­gusti. Bland de bo­ka­de ar­tis­ter­na märks ock­så La­na Del Rey, Ang­el Ol­sen, Dan­ny Brown och Pixi­es.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.