Mo­by hyl­lar djuräls­ka­re med ny låt

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

Mo­by har släppt en ny låt i sitt nya pro­jekt Vo­id pa­ci­fic cho­ir. Lå­ten he­ter ”The light is clear in my ey­es”.

”Glad al­la hjär­tans dag. Det här är mitt kär­leks­brev till djur och till de män­ni­skor som äls­kar dem och räd­dar dem”, skri­ver Mo­by i ett press­med­de­lan­de.

I vi­de­on syns gri­sar som ak­ti­vis­ter för­sö­ker räd­da me­dan de hål­ler i skyl­tar med tex­ter som till ex­em­pel ”det är in­te mat, det är våld”. Någ­ra av bil­der­na

FOTO: RICHARD SHOTWELL/AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.