Ar­be­ta­re fes­ta­de på ho­tad oran­gu­tang

Metro Sweden (Stockholm) - - UTRIKES - TT

En oran­gu­tang som för­ir­rat sig in på en palm­ol­je­plan­tage på in­do­ne­sis­ka Bor­neo blev ihjäl­skju­ten, styc­kad och uppä­ten av ar­be­ta­re. Minst tre miss­tänk­ta har gri­pits av po­li­sen se­dan ohygg­li­ga bil­der på den slak­ta­de apan ha­de spri­dits.

Mis­stan­kar­na stärks av att po­li­sen fun­nit oran­gu­tang­ben och tor­kat kött i ett skåp hos ar­be­tar­na. In­ter­na­tio­nel­la na­tur­vårdsu­ni­o­nen klas­sar bor­ne­oo­ran­gu­tang­en som akut ho­tad och män­nen kan dö­mas till upp till fem års fäng­el­se om de an­ses ha bru­tit mot djur­skydds­la­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.