Spar­kar sin trä­na­re ef­ter ratt­fyl­la

Metro Sweden (Stockholm) - - SPORT -

I näs­tan 25 år har Alexander Be­li­av­ski va­rit en del av Björklö­ven och svensk ishoc­key.

Nu har han fått spar­ken från upp­dra­get som trä­na­re för klub­bens J20-lag ef­ter att kört al­ko­holpå­ver­kad på väg till en match, och fast­nat i en po­lis­kon­troll.

”Det är oac­cep­ta­belt och an­svars­löst att nå­gon un­der al­ko­holpå­ver­kan sät­ter sig bakom rat­ten. Det finns inga ur­säk­ter. Det är ock­så en per­son­lig tra­ge­di för en stor hoc­key­pro­fil och en be­ty­del­se­full per­son i Björklö­vens histo­ria. Vi kom­mer

FOTO: BJÖRN OLSSON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.