Norskt ast­mabruk ing­et re­gel­brott

Metro Sweden (Stockholm) - - SPORT - TT

An­vänd­ning­en av ast­ma­me­di­ci­ner i nors­ka skid­lands­la­get har in­te bru­tit mot någ­ra reg­ler. Det kon­sta­te­ras i den ut­red­ning som pre­sen­te­ra­des i Oslo i går.

Utre­dar­na rik­tar dock kri­tik mot led­ning­en, bland an­nat för ru­ti­ner och han­te­ring av me­di­ci­ner, och att ha tillå­tet an­vän­dan­de av till ex­em­pel salt­lös­ning­ar med så kal­lad ne­bu­li­sa­tor, nå­got som kan ge fel sig­na­ler till unga ak­ti­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.