Nor­ge sä­ger nej till ge­men­samt EM

Metro Sweden (Stockholm) - - SPORT - TT-NTB

Sve­ri­ge har vi­sat in­tres­se för att sö­ka fot­bolls-EM för her­rar 2024 till­sam­mans med Dan­mark, Nor­ge och Fin­land. Men, nu sä­ger Nor­ge nej.

– Vi har lagt ner tan­kar­na på att sö­ka EM. Vi har in­te are­nor­na till det. De nor­dis­ka län­der­na till­sam­mans har ba­ra två–tre are­nor som mot­sva­rar Ue­fas krav, sä­ger Ter­je Svend­sen, ord­fö­ran­de i det nors­ka fot­bolls­för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.