T

Metro Sweden (Stockholm) - - KROG -

ea­tern in­ne i Ring­en Cent­rum är, för den som mis­sat det, ett slags food court där ett gäng kän­da koc­kar ser­ve­rar si­na ver­sio­ner av den just nu så om­vär­de­ra­de snabb­ma­ten. Som stre­et­food­ro­man­ti­ker kan man ju så klart fun­de­ra på vad som åter­står om man tar bort ga­tan ur ga­tu­ma­ten men kanske är det li­ka bra att in­se att vi svens­kar helt en­kelt in­te tyc­ker att det är så char­migt att äta från ett rang­ligt skjul på en öde­tomt i den li­te ruf­fa­re de­len av stan ut­an fö­re­drar det, som det mesta an­nat, väl­ord­nat, prak­tiskt och hy­gi­e­niskt.

Och om man kan hand­la blö­jor och gå på apo­te­ket sam­ti­digt, desto bättre. Som ett slags sa­ni­tärt stre­et­food­stäl­le fun­ge­rar Te­a­tern där­för all­de­les ut­märkt. Man be­hö­ver oli­ka kro­gar till oli­ka till­fäl­len och har man, som jag, två kräs­na barn är Te­a­tern ett bra (men dy­ra­re) al­ter­na­tiv till ked­je­re­stau­rang­er­na. Bar­nen kan få piz­za och korv och pap­pa cae­sarsal­lad och öl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.