Sista mi­nu­ten – så blir du av med gam­la mynt och sed­lar

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter - Jo­han.wi­ken@metro.se

Det som be­skrivs som det störs­ta se­del- och mynt­ut­by­tet i Sve­ri­ges histo­ria är nu in­ne i slut­fa­sen. Från och med på lör­dag är de gam­la en-, två- och fem­kro­nor­na samt de gam­la 100- och 500-kro­nor­sed­lar­na ogil­ti­ga.

En­ligt Riks­ban­ken fanns det i ons­dags fort­fa­ran­de mynt till ett vär­de av 1,8 mil­jar­der och sed­lar till ett vär­de av 6,4 mil­jar­der kro­nor kvar ute i sam­häl­let.

Al­la gam­la mynt som kom­mer in till Riks­ban­ken ska säl­jas till smält­verk vil­ket in­ne­bär in­täk­ter till sta­ten. Där­för upp­ma­nar Riks­ban­ken al­la att kol­la en ex­tra gång ef­ter bort­glöm­da mynt.

Men även ef­ter 30 ju­ni går det fort­fa­ran­de att sät­ta in kon­tan­ter på sitt bank­kon­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.