I

Metro Sweden (Stockholm) - - Reportage -

bör­jan av 1900-ta­let trött­na­de näm­li­gen en tysk hem­ma­fru vid namn Me­lit­ta Bentz på bit­tert, sum­pigt kok­kaf­fe och bor­ra­de där­för en mas­sa små hål i en burk som hon fil­tre­ra­de kaf­fet ge­nom. Upp­fin­ning­en ut­veck­la­des med ti­den till ett re­gel­rätt kaffe­fil­ter som gav en kla­ra­re, re­na­re smak

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.