Fest­lig och en­kel för­rätt för två

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Vis­sa sa­ker är per­fek­ta att de­la med den du tyc­ker mest om – till ex­em­pel en för­rätt in­nan en ro­man­tisk mid­dag.

Som­ma­rens fest­li­gas­te för­rätt gör du på tio mi­nu­ter och de­lar med nå­gon du tyc­ker om. Mi­nirösti är ett snabbt och smi­digt al­ter­na­tiv in­nan mid­da­gen och osar lyx i kom­bi­na­tion med en klick löj­rom, el­ler syr­lig rom­sås. Tes­ta re­dan i hel­gen!

RÖSTIKA­KOR

5 po­ta­ti­sar ½ gul lök Salt Pep­par Fin­hac­kad färsk chi­li (ef­ter smak)

Gör så här:

• Riv po­ta­ti­sen grovt på rivjärn och fin­hac­ka lö­ken.

• Blan­da sam­man med en skvätt oliv­ol­ja, salt, pep­par och färsk chi­li.

• Stek små run­da röstika­kor på me­del­stark vär­me i li­te ol­ja.

• När ka­kan fått fin färg, vänd och stek på and­ra si­dan.

ROM­SÅS

½ dl ma­jon­näs ½ dl crè­me fraiche 2 – 3 msk sten­bits­rom Skal av ¼ dl li­me 2–3 cm hac­kad dill

Gör så här:

• Blan­da sam­man al­la in­gre­di­en­ser och rör för­sik­tigt ner sten­bits­rom­men. • Ser­ve­ra di­na röstika­kor med en klick väl kyld rom­sås.

FO­TO: METRO

Metro tip­sar om en för­rätt till nå­gon av hel­gens mid­da­gar.

FO­TO: CASSANDRA LUND­GREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.