Schysst när kän­da är trev­li­ga på rik­tigt

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - ERIK

Je­sus ha­de tolv föl­ja­re. Sa­mir Ba­dran har minst tolv tu­sen föl­ja­re. Bå­da är van­li­ga enk­la kil­lar, fast med ovan­ligt stor ka­ris­ma, som fram­trä­der ibland och vill va­ra i fred ibland. Som vi al­la.

Jag har ald­rig träf­fat Je­sus, men jag har träf­fat Sa­mir Ba­dran en gång, på Grö­na Lund un­der Child­hood-da­gen.

Han var pre­cis så trev­lig och öd­mjuk som hans när­mas­te vän­ner sä­ger, in­te alls märk­vär­dig. Han lät bar­nen kom­ma till sig och lyss­na­de på dem. Han var till och med trev­lig mot en äld­re man som jag och såg till att vi blev för­e­vi­ga­de till­sam­mans på kort.

I en Instagram-värld där kän­di­sar vi­sar upp sig med fre­ne­si kän­des det som en frisk fläkt att träf­fa Sa­mir på rik­tigt som tog i hand och ba­ra var sig själv. Li­te som Je­sus för­mod­li­gen var på rik­tigt.

In­sän­dar­skri­ben­ten be­skri­ver ett sa­ligt mö­te med Sa­mir Ba­dran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.