Cy­klis­ter­na bör ha li­cens­tvång

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - OINTRESSERAD!

De är nog dags för li­cens­tvång för hand­ha­van­de av cy­kel. Men även strik­ta­re reg­ler för has­tig­het och till­vä­ga­gångs­sätt för mö­tan­de av cy­kel för bi­lis­ter. Jobb för re­ge­ring­en och lag­stift­ning – ba­ra att sät­ta i gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.