Små barn utan skydd i so­len

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - EN SOM ÖMMAR OM DE SMÅ I VAGN

Jag för­står in­te var­för vis­sa för­äld­rar har så li­te klä­der på si­na små barn när det är vår och som­mar. Ba­ra föt­ter och ing­et på hu­vu­det, jag ser ibland för­äld­rar som har mer klä­der än si­na små. Ibland gas­sar so­len på des­sa små, hår­lö­sa hu­vu­den. Får man ing­en upp­lys­ning på BVC hur man klär sitt barn?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.