Ra­ja­bi över­kla­gar ock­så Ar­bo­ga­do­men

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Mo­ham­mad Ra­ja­bi, som dömts för mord och mord­för­sök i det så kall­la­de Ar­bo­ga­fal­let, över­kla­gar tings­rät­tens dom och vill få ett kor­ta­re fäng­el­se­straff.

Ra­ja­bi döm­des i au­gusti i år till 14 års fäng­el­se, ut­vis­ning och för­bud att åter­vän­da till Sve­ri­ge för mor­det på Johanna Möl­lers pap­pa. Han döm­des även på mord­för­sök på ex-flick­vän­nen Möl­lers mam­ma. I sin över­kla­gan skri­ver han vill att hov­rät­ten ska ge ho­nom ett kor­ta­re fäng­el­se­straff och att han in­te ska ut­vi­sas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.