Bräd­spels­fejd mel­lan tun­nel och fär­jerutt

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Re­de­ri­et Scand­li­nes har ilsk­nat till re­jält på tun­nel­bo­la­get Fe­mern. Or­sa­ken: Ett bräd­spel rik­tat mot barn som pe­kar ut fär­jan som lång­sam.

Fe­mern ska byg­ga en väg- och järn­vägs­tun­nel som ska för­bin­da Dan­mark och Tyskland. Som en mark­nads­fö­rings­gim­mick har bo­la­get släppt ett bräd­spel rik­tat mot barn för att lä­ra dem om pro­jek­tet.

Den snab­bas­te vä­gen i mål på bräd­spe­let går så klart via tun­neln, me­dan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.