Nors­ka pi­lo­ter vill ha svens­ka vil­kor

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro -

Med­ling­en i de nors­ka flyg­för­hand­ling­ar­na har bru­tit sam­man. Två SAS-pi­lo­ter går nu ut i strejk och från tors­dag mor­gon tar de nors­ka fack­för­bun­den Pa­rat och Norsk Fly­ger­för­bund ut samt­li­ga nors­ka SASpi­lo­ter i strejk – en kon­flikt som kom­mer att på­ver­ka al­la flyg­rut­ter.

– Vi är över­ty­ga­de om och har am­bi­tio­nen att nå i mål in­nan tors­dag så att det in­te drab­bar någ­ra kun­der, sä­ger Fred­rik Hen­riks­son, press­chef på SAS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.