Fondä­ga­re spa­ra­de för­sik­tigt i au­gusti

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro -

Den sam­la­de fond­för­mö­gen­he­ten i Sve­ri­ge mins­ka­de un­der au­gusti med 29 mil­jar­der kro­nor. Un­der må­na­den gjor­des net­to­ut­tag från fon­der på to­talt 3,4 mil­jar­der kro­nor. Ut­tag gjor­des främst från ak­ti­e­fon­der me­dan ob­li­ga­tions­fon­der, en­ligt sta­tistik från Fond­bo­la­gens för­e­ning.

Hit­tills i år upp­går det to­ta­la nyspa­ran­det i fon­der till 63,2 mil­jar­der kro­nor. Ak­ti­e­fon­der har haft net­to­in­sätt­ning­ar på drygt 20 mil­jar­der kro­nor.

»Ef­ter att ha storköpt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.