5

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro -

– Nej, jag tyc­ker att man ska ha fle­ra ban­ker, sä­ger Ja­kob Kö­nig. Dä­re­mot tyc­ker han att du ska se över ditt ban­ken­ga­ge­mang vart fem­te år.

Är du nöjd med din bank kan du va­ra kvar hos den.

Om du dä­re­mot in­te är nöjd ska du ock­så vå­ga läm­na ban­ken för att vi­sa ditt miss­nö­je. Ser du att and­ra ban­ker er­bju­der vis­sa tjäns­ter bil­li­ga­re så kan du li­ka gär­na ha fle­ra ban­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.