3

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro -

Ja­kob Kö­nig för­kla­rar att man bör va­ra otro­gen mot sin bank. Om en an­nan bank er­bju­der myc­ket bil­li­ga­re tjäns­ter el­ler har bätt­re vill­kor kan du ha fle­ra oli­ka ban­ker. Så kall­la­de nisch­ban­ker, det vill sä­ga ban­ker som har spe­ci­a­li­se­rat sig på vis­sa tjäns­ter och pro­duk­ter, kan va­ra ett bra al­ter­na­tiv till stor­ban­ker. Vå­ga sä­ga till din bank att du fun­de­rar på att by­ta, det kan gör att din nu­va­ran­de bank vill för­bätt­ra di­na vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.