Hon döm­de her­rar­na i tys­ka högs­ta­li­gan i fot­boll – hyl­las

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Men det var in­te la­gen som ham­na­de i fo­kus.

Do­ma­ren, Bi­bi­a­na Ste­in­haus, blev den förs­ta kvin­nan nå­gon­sin att dö­ma en fot­bolls­match för her­rar i den tys­ka högs­ta­li­gan. Nu hyl­las hon för sin in­sats.

Den tys­ka tid­ning­en Bild ha­de ru­bri­ken ”Bi­bi var bäst!”, och skri­ver att 98 pro­cent av hen­nes dom­slut var rätt.

Ve­dad Ibi­se­vic, lag­kap­ten i Hert­ha Ber­lin, var ock­så im­po­ne­rad.

– Stor re­spekt till hen­ne, hon gjor­de rik­tigt bra ifrån sig. Jag hop­pas på fler kvin­nor i Bun­de­s­li­ga, sä­ger han, en­ligt tys­ka me­di­er.

Mat­chen slu­ta­de 1–1 och Bi­bi­a­na Ste­in­haus de­la­de ut ett gult kort.

– Är­ligt ta­lat så är det en lätt­nad nu när det är över. Jag vill sä­ga tack för all upp­märk­sam­het och den här fi­na star­ten. Jag har verk­li­gen nju­tit av det, sä­ger Ste­in­haus, till tys­ka Bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.