Se­ger re­do att kö­ra med nya lands­la­get

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

vad det­ta ska le­da till. Det är nya rös­ter och nya spe­la­re, sä­ger Ro­sen­gårds­stjär­nan Ca­ro­li­ne Se­ger.

vik­tig kug­ge i lands­la­get un­der Pia Sund­ha­ges era och 32-åring­en gav en tid ef­ter EM i Ne­der­län­der­na i som­ras be­ske­det att hon gär­na fort­sät­ter i Blå­gult även un­der kap­ten Ger­hards­son. Det gjor­de även and­ra ve­te­ra­ner som Lot­ta Sche­lin, Nil­la Fi­scher och Hed­vig Lin­dahl. Dä­re­mot fick in­te en spe­la­re som Li­sa Dahl­kvist plats i Ger­hards­sons förs­ta trupp.

– Lands­lags­led­ning­en har ju sett mat­cher och valt si­na spe­la­re och de har ett tänk i det. Det­ta är spe­lar­na som de tror på den­na gång och det är ju för­än­der­ligt. Vi får se vad som hän­der i fram­ti­den, sä­ger Se­ger.

Lin­kö­pings väns­ter­back Jon­na An­ders­son är spänd på vad by­tet av led­ning in­ne­bär för lands­la­get.

– Det är tro­ligt­vis två helt and­ra le­da­re än Pia och Li­lie. Jag ser verk­li­gen fram emot att träf­fa dem och spännande att se vad det ska bli av det­ta, sä­ger An­ders­son.

lig­ger lands­la­get på lä­ger i Ro­vinj och där vän­tar trä­ning sex av sju da­gar. På mån­dag näs­ta vec­ka trä­nar Sve­ri­ge på mat­cha­re­nan i Va­raz­din, i nord­öst­ra Kro­a­ti­en. Tis­da­gen den 19 sep­tem­ber på­bör­jas se­dan re­san mot VM 2019 i Frank­ri­ke med kval­match mot Kro­a­ti­en.

– Det är en vik­tig match och då är det bra att få någ­ra ex­tra da­gar på sig i stäl­let för att ha två lands­kam­per. Nu får vi någ­ra da­gar på oss att trä­na, sä­ger Ca­ro­li­ne Se­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.