Riks­da­gens nya ar­betsår in­leds

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag - FOTO: JONAS EKSTRÖMER/TT

Kloc­kan 14 öpp­nar riks­da­gens nya ar­betsår, riksmö­tet 2017/18. Kung Carl XVI Gustaf kom­mer att för­kla­ra riksmö­tet öpp­nat. Där­ef­ter kom­mer stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) att lä­sa upp re­ge­rings­för­kla­ring­en, där det fram­går vil­ken po­li­tik re­ge­ring­en tän­ker fö­ra un­der det kom­man­de året. Vid öpp­nan­det del­tar för­u­tom riks­dags­le­da­mö­ter­na kung­a­fa­mil­jen, re­ge­ring­en och and­ra in­bjud­na gäs­ter. På kväl­len är det konsert i Kon­sert­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.