Den 12 sep­tem­ber 1897 föd­des Irè­ne Cu­rie

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag -

i Pa­ris av Marie och Pi­er­re Cu­rie. Hon var fy­si­ker och ke­mist och till­de­la­des No­bel­pri­set i ke­mi 1935 till­sam­mans med sin man Fré­déric Jo­li­ot-Cu­rie för upp­täck­ten av konst­gjord ra­di­o­ak­ti­vi­tet. Hon dog den 17 mars 1956 och har en kra­ter på Ve­nus upp­kal­lad ef­ter sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.