In­tres­set »enormt« för Da­vid Bat­ras show

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag -

Da­vid Bat­ras show om hur det är att va­ra gift med den ti­di­ga­re Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra är po­pu­lä­ra­re än nå­gon­sin ef­ter hen­nes av­gång. Nu släpps än­nu fler bil­jet­ter till sho­wen ”Ele­fan­ten i rum­met – han som är gift med hen­ne”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.