Sat­sa på ret­ro när du le­tar de­nim i höst

Je­ans­mo­de. Hös­tens jean­st­ren­der är bå­de be­kvä­ma och ret­ro­in­spi­re­ra­de. Den ti­di­ga­re in­spi­ra­tio­nen från 70-ta­let blan­das med ra­ka 90-tals­si­lu­et­ter och ger en spän­nan­de look. Den hög­re mid­jan ger ett sma­la­re in­tryck.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Niklas Berglind Stil­re­dak­tör stil@metro.se @niklas­berglind

Ihös­tens mo­de­bild ser vi många oli­ka jean­st­ren­der. Gi­vet­vis finns all­tid den svar­ta stup­rörs­byx­an kvar pre­cis som den mer dres­sa­de mörk­blå va­ri­an­ten. Som­ma­rens lju­sa och kanske slit­na tvätt byts ut mot en mer dres­sad och mör­ka­re ton. Jag tyc­ker att ett par mörk­blå je­ans med vit skjor­ta och boots är bland det snyg­gas­te i höst. Mat­cha med po­lo­trö­ja el­ler en snyg­ga­re tunn rock. Vå­gar du pro­va en li­te le­di­ga­re si­lu­ett är du helt rätt i höst. Of­ta an­vän­der vi jean­sen fle­ra gång­er i vec­kan och un­der väl­digt lång tid. Sat­sa på kva­li­tet som in­te går sön­der el­ler för­lo­rar pass­form ef­ter ba­ra någ­ra tvät­tar.

Den mo­di­ge sneg­lar kanske på en dres­sad fem­ficks mo­dell i det ur­he­ta ma­te­ri­a­let man­ches­ter, el­ler slår till på ett par vi­ta je­ans för att pig­ga upp höst­mörk­ret. Väl­digt snyggt till­sam­mans med ma­te­ri­al som moc­ka och skinn som är klas­si­ker så fort lö­ven bör­jar fär­gas gu­la. Han mat­char gi­vet­vis si­na je­ans med en snygg jeansjac­ka. Gär­na med in­slag av bro­de­ri­er. De­nim är fan­tas­tiskt snyggt så här i bör­jan på hös­ten med en schysst hals­duk och snea­kers.

Ac­ne, 1895 kr

Lex­ing­ton, 1295 kr

H&M, 399 kr

Filip­pa K, 1400 kr

Guc­ci, 9800 kr

Za­ra, 499 kr

Ti­ger Je­ans, 1199 kr

Neuw Front­men, 1190 kr

We­ek­day, 400 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.