Pum­pa­padd­ling av­slu­ta­de tysk fes­ti­val

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag Med Metro -

Ju­er­gen Herr­mann och Christoph Zim­mer­mann var två av del­ta­gar­na i ett pum­pa­padd­lings­ra­ce som tra­di­tions­en­ligt hölls i den tys­ka sta­den Fam­bach un­der hel­gen. För­u­tom pum­pa­padd­ling stod in­väg­ning av or­tens tyngs­ta pum­pa, drygt 635 ki­lo, på pro­gram­met. Det bjöds gi­vet­vis ock­så på pum­pa­sop­pa.

METRO FO­TO: JENS-ULRICH KOCH/AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.