Ter­rorat­ten­ta­tet väck­te frå­gor

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag Med Metro -

Folk och För­svar ar­ran­ge­rar se­mi­na­ri­um om Drott­ning­ga­tan – lär­do­mar och vägen fram­åt. I ef­ter­dy­ning­ar­na av ter­rorat­ten­ta­tet den 7 april i år har det rests frå­gor. Hur kun­de det hän­da och vil­ka åt­gär­der ha­de vid­ta­gits för att stop­pa at­ten­tat? Che­fen för po­li­sens na­tio­nel­la tak­tis­ka råd Jo­nas Hy­sing och Sä­ker­hetspo­li­sens bi­trä­dan­de ope­ra­ti­va chef An­na Sjö­berg del­tar. Plats: Lil­la Ny­ga­tan 14, Stock­holm, kloc­kan 9.

FO­TO: JO­NAS EKSTRÖMER TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.