Eu­ro­papre­miär för mo­tor­dri­ven luft­far­kost.

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag Med Metro -

Den 13 sep­tem­ber 1906 ge­nom­för­des i Pa­ris Eu­ro­pas förs­ta flyg­ning med en mo­tor­dri­ven luft­far­kost. Bakom spa­kar­na satt bra­si­li­a­nen Al­ber­to San­tosDu­mont, som flyt­ta­de till Pa­ris som 18-åring och stu­de­ra­de bland an­nat me­ka­nik och elekt­ri­ci­tets­lä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.