Miss Tex­as så­ga­de Trump un­der täv­ling

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag Med Metro -

Del­ta­ga­ren i skön­hets­täv­ling­en Miss Ame­ri­ca fick frå­gan om Do­nald Trumps ut­ta­lan­de ef­ter de våld­sam­ma oro­lig­he­ter­na i Char­lot­tesvil­le. Då tog 22-åri­ge Mar­ga­na Wood till­fäl­let i akt att så­ga pre­si­den­tens age­ran­de, vil­ket fick publi­ken att jub­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.