La­gercrantz hit­ta­de in­spi­ra­tion i fäng­el­set

Metro Sweden (Stockholm) - - Onsdag Med Metro -

En vän­da på an­stal­ten Hall blev för­lö­san­de för Da­vid La­gercrantz. I nya Mil­len­ni­um­bo­ken ”Man­nen som sök­te sin skug­ga” sit­ter Lis­beth Sa­lan­der i fäng­el­se och tving­as kon­fron­te­ra sitt för­flut­na. Boken är byggd kring de­bat­ten om arv och mil­jö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.