1

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Mode -

»Ni frå­gar of­ta mig om kon­kre­ta tips på hur man kan må bätt­re, för­änd­ra sitt liv och tän­ka po­si­tivt och där­för har jag nu ska­pat den­na nya ka­te­go­ri, »Mon­day Mant­ra«. Som ni sä­kert kan för­stå kom­mer den att kom­ma var­je mån­dag här på blog­gen. Det är ett verk­tyg att ha med sig un­der vec­kan för att må bätt­re och ta mak­ten över si­na tan­kar och sitt liv.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.