2

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Mode -

En av de bäs­ta sa­ker­na med den här års­ti­den är att man har en an­led­ning att ploc­ka fram – el­ler in­ve­ste­ra i – en snygg kap­pa. En klas­sisk kap­pa kan va­ra nå­got av det fi­nas­te som finns. Ef­tersom det finns så otro­ligt många att väl­ja bland har vår mo­de­chef Pa­me­la Bella­fes­ta valt ut si­na 15 fa­vo­ri­ter just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.