Ne­e­son pen­sio­ne­rar sig som ac­tionhjäl­te

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

Skå­de­spe­la­ren Li­am Ne­e­son har fått nog av ac­tionrol­ler.

Un­der se­na­re år har han spe­lat en rad hämnd­lyst­na tuf­fing­ar på vi­ta du­ken, bland an­nat i de po­pu­lä­ra »Ta­ken«fil­mer­na. Men Ne­e­son sä­ger att han hal­ka­de in i gen­ren av en slump och att han bör­jar kän­na sig för gam­mal.

– De kas­tar fort­fa­ran­de mas­sor av peng­ar på mig för att gö­ra de där gre­jor­na men jag sä­ger »kil­lar jag är sex­tio-jäv­la-fem år gam­mal«. Till slut kom­mer publi­ken sä­ga »kom igen«, sä­ger han.

In­nan den ir­länds­ke skå­di­sen helt åter­vän­der till se­ri­ö­sa dra­mer har han dock någ­ra thril­lers kvar på lis­tan. Bland dem kom­man­de »Hard pow­der«, där han spe­lar en man som kör en snö­plog och som ham­nar i bråk med ett gäng knark­lang­a­re.

Just nu är han ak­tu­ell med »Mark Felt: The man who brought down the white house«, som vi­sas på filmfes­ti­va­len i To­ron­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.