Yt­ter­li­ga­re en får gå ef­ter IT-skan­da­len

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

IT-skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen skör­dar yt­ter­li­ga­re ett of­fer. Den ställ­fö­re­trä­dan­de ge­ne­ral­di­rek­tö­ren Jacob Gra­me­ni­us läm­nar sin post. Han god­kän­de av­steg från reg­ler­na för IT-sä­ker­het när käns­li­ga upp­gif­ter skul­le flyt­tas över till nya sy­stem re­dan som­ma­ren 2014.

Av­steg gjor­des där­med re­dan un­der den för­ra bor­ger­li­ga re­ge­ring­en, när Cat­ha­ri­na Elm­sä­ter-Svärd (M) var in­fra­struk­tur­mi­nis­ter med an­svar för myn­dig­he­ten. Och det var

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.