Död po­li­s­mör­da­re kopp­las till Sve­ri­ge

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Las Pro­vin­ci­as.

Blod­spår på trot­to­a­ren led­de snabbt po­li­sen till ett hus där krop­pen tros ha styc­kats, un­ge­fär 500 me­ter från fynd­plat­sen. Vid 14-ti­den på tis­da­gen klev po­li­sens ut­re­da­re in i trapp­upp­gång­en – och stöt­te där på man­nen som nu ut­pe­kas som en svensk med­bor­ga­re i 35-års­ål­dern.

Med sig ha­de han två ryggsäc­kar med ny­t­vät­ta­de klä­der, och den styck­mör­da­de man­nens id­hand­ling­ar, skri­ver Las Pro­vin­ci­as. at­tack mot po­li­sen med en köks- kniv och dö­da­de en 51-årig po­lis­man in­nan han sköts ihjäl.

En­ligt Ex­pres­sen är den dö­de gär­nings­man­nen en känd kri­mi­nell från Västsverige.

in­te kom­men­te­ra fal­let ut­an hän­vi­sar till för­un­der­sök­nings­sek­re­tes­sen.

– Vi kan in­te be­kräf­ta nå­got. Vi un­der­sö­ker al­la spår, sä­ger Victo­ria Ra­mos, pressta­les­per­son vid po­li­sen i Va­len­cia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.