Ny tek­nik ska stop­pa ratt­fyl­lor­na i lan­det

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Bi­lens ratt känner av om du har al­ko­hol i krop­pen och stop­par dig från att ge dig ut i tra­fi­ken. Så hop­pas svens­ka myn­dig­he­ter i fram­ti­den kun­na stop­pa ratt­fyl­le­ri.

– Vi mås­te hit­ta ett sätt som är mer ef­fek­tivt än det vi har i dag och som fri­gör resurser från po­li­sen, sä­ger Maria Krafft som är tra­fik­sä­ker­hets­di­rek­tör på Tra­fik­ver­ket.

En pro­jekt­grupp med del­ta­ga­re från po­li­sen och Tra­fik­ver­ket ska ta fram ett nytt sätt att hind­ra män­ni­skor från att kö­ra onykt­ra i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.