2

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Motor -

Ser­vice­in­ter­val­let är vik­ti­gast för bi­lens vär­de. Om det sak­nas stämp­lar i ser­vice­bo­ken el­ler om det är pri­va­ta re­pa­ra­tio­ner ned­skriv­na kom­mer kö­pa­ren att bör­ja fun­de­ra. Att föl­ja ser­vice­sche­mat och ta hand om din bil med sunt för­nuft är den bäs­ta och enk­las­te vär­de­hö­ja­ren. Ska du säl­ja till en bil­hand­la­re och det är dags för en stör­re re­pa­ra­tion tyc­ker jag du ska hö­ra med bil­hand­la­ren först, som of­ta är bil­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.