Start för Co­mic Con-mäs­san

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro - FO­TO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

I dag in­leds den tre da­gar långa Co­mic Con-mäs­san i Kis­ta ut­an­för Stock­holm. Nor­dens störs­ta mäs­sa för po­pu­lär­kul­tur sam­lar allt in­om tv och film, comics, cosplay, gad­gets, klä­der och lek­sa­ker un­der sam­ma tak. Spe­ci­ellt in­bjud­na gäs­ter i år är bland and­ra Iain Glen från »Ga­me of thro­nes«, Co­bie Smul­ders från »How I met your mot­her«, Pa­me­la An­der­son från »Bay­watch« och Menu Ben­nett från »The Shan­na­ra chro­nicles«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.