Hög­som­mar­vär­me den 15 sep­tem­ber 2016

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

För ex­akt ett år se­dan i dag råd­de hög­som­mar­vär­me i sto­ra de­lar av lan­det. I små­länds­ka Må­lil­la vi­sa­de ter­mo­me­tern 27,5 gra­der. Även Gö­te­borg kom un­der ef­ter­mid­da­gen upp i 27 gra­der. För­ra året var sep­tem­ber var­ma­re än augusti på många stäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.