Il­la­luk­tan­de fett­klump blir mu­sei­fö­re­mål

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

Den 130 ton tunga och 250 me­ter långa stel­na­de fett­klum­pen som hit­ta­des i Lon­dons av­lopps­sy­stem har rönt stort in­tres­se världen över. Ett mu­se­um i Lon­don vill för­e­vi­ga fett­klum­pen. Gans­ka fett mu­sei­fö­re­mål att se?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.